Biểu-diễn-Aikido-Lào-Cai

Video Details

Nhân 60 năm kỉ niệm thành lập cục hải
tỉnh Lào Cai, câu lạc bộ Aikido Lào Cai
sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Khánh Quang
hực hiện buổi biểu diễn đầu tiên tại Lao
Star Hotel. Luyện tập được một thời gian
g dài và là buổi biểu diễn đầu tiên dù
phải là hoàn hảo nhưng mọi ngư... More

2015-02-06

Added Feb 6, 2015  

Channel People & Blogs

Duration 3:02   |   views 239


Permalink:

Embed This Video:

Like this video? Share it! Submit it to Stumbleupon by Clicking here -->


Like us on Facebook for Frequent Updates

All Rights Reserved Aikido Central.